Здравей
Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]
Обява прием
15 юни : 10:21  от admin

О Б Я В АСУ „Желязко Терпешев”, гр. Любимец, ОБЛ. ХАСКОВОприема за учебната 2017/2018 година младежи и девойки по следните специалности:Прием в ОСМИ клас – след завършен 7 клас:
  • Профилирана паралелка, профил „Природни науки”
Приемът се извършва въз основа на класиране по бал, който се образува като сбор от удвоения брой точки от НВО по БЕЛ и МАТЕМАТИКА и оценките по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование преобразувани в точки. Срок на обучение – 5 години.
  • Професионална паралепка  със специалност „Автотранспортна техника” и професия „Монтьор на транспортна техника”
Приемът се извършва въз основа на класиране по бал, който се образува като сбор от удвоения брой точки от НВО по БЕЛ и МАТЕМАТИКА и оценките по Български език и литература и математика от свидетелството за основно образование преобразувани в точки. Срок на обучение – 5 години. Прием в ДЕВЕТИ клас – след завършен 8 клас:
  • Профилирана паралелка, профил „Природни науки”
Приемът се извършва въз основа на класиране по бал, който се образува като сбор от удвоените оценки по Български език и литература и математика от свидетелството за основно образование  и средния успех от свидетелството за основно образование. Срок на обучение – 4 години.
  • Професионална паралепка  със специалност „Автотранспортна техника” и професия „Монтьор на транспортна техника”
Приемът се извършва въз основа на класиране по бал, който се образува като сбор от удвоените оценки по Български език и литература и математика от свидетелството за основно образование  и средния успех от свидетелството за основно образование. Срок на обучение – 4 години. Срок за подаване на документи:
  • за кандидатстващите след 7 клас за първи и втори етап на класиране – от 16.06.2017 г. до 22.06.2017 г.
  • за кандидатстващите след 8 клас за първи етап на класиране – от 03.07.2009 г. до 05.07.2017 г.
Документи се подават:
  • за кандидатстващите след 7 клас – в определените от РУО  Училища-гнезда
  • за кандидатстващите след 8 клас – в съответното училище
       За справки: 0887 555836 - канцелария; 0886 319306 – директор; е-mail: sou_jt@abv.bgГрафик за дейностите по приемане на ученици след завършен 7 клас Училища-гнезда, в които ще се подават заявления за първо и трето класиране за приемане на ученици в осми клас:http://www.ruobg.com/news/read/id/1071ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА В ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, В ПРОФИЛИРАНИ И В НЕПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В СРЕДНИ УЧИЛИЩА  И В ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ В СРЕДНИ УЧИЛИЩА,  В   IX КЛАСhttp://www.ruobg.com/files_priem/files_26/plan_priem_1.html                     Комисията работи по График на дейностите за приемане на ученици след завършен 7 клас, утвърден от министъра на образованието и науката. Работното време на комисията е всеки ден от 08,00 часа до 16,30 часа( събота и неделя от 09,00 часа до 16,30 часа) .  Комисията организира и извършва записването на приетите ученици за съответната специалност след съответния етап на класиране и приема заявления за участие във втори етап на класиране. График за дейностите по приемане на ученици след завършен 8 клас Училищната комисия по приемане на документи, класиране и записване на ученици в IX клас работи по График на дейностите за приемане на ученици след завършен 8 клас, утвърден от министъра на образованието и науката. Работното време на комисията е всеки ден от 08,00 часа до 16,30 часа. Кандидатите подават следните документи:1. заявление за участие в класиране по образец – Приложение 3.20, утвърден от министъра на образованието и науката, в което се посочват по реда на желанията специалностите от професии;2. копие от свидетелство за завършено основно образование след VIII клас; 3. копие от медицинско свидетелство, удостоверяващо, че съответното обучение не е противопоказно на здравословното състояние на ученика, издадено от общопрактикуващия (личен) лекар на ученика
Заповед и график на дейностите по приемането на ученици в VIII клас
28 апр : 12:56  от admin
План прием
24 апр : 10:26  от admin

 Утвърден e план – прием за учебната 2017/2018 учебна годинав СУ „Желязко Терпешев“ както следва:           I – ви клас – една паралелка – 22 ученика          V – ти клас – три паралелки – по 29 ученика
Покана
26 яну : 08:32  от admin

Сдружение „Шанс и закрила” – Хасково обявява национален конкурс „Равнопоставени в любовта”РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА Цел:Да се провокират творческите търсения на децата и младежите, като им се предостави възможност чрез силата на художественото слово, въображението, изобразителното изкуство и фотографията да изразят своето отношение по темата „Равнопоставени в любовта”. Право на участие: Могат да участват ученици от цялата страна от 12 до 18 годишна възраст. Конкурсът е индивидуален. Изисквания към творбите:Всеки ученик има право да участва с 1 есе, 1 стихотворение, 1 рисунка, 3 фотографии. Литературните творби да са написани на компютър /А4, Times New Roman, 12 пункта/. Рисунките и фотографиите да са с материали, размер и техника по избор на автора им. Всяка отделна творба се придружава от данни за участника: трите имена, телефон за връзка, адрес, e-mail, училище /извънучилищно звено/, клас, възраст. При изпращане по електронен път данните се вписват във файла с творбата. Творбите се изпращат по поща, куриер или електронна поща Класиране: Извършва се в две възрастови групи /12 – 14 години; 15 – 18 години/в 4 раздела: есе, стихотворение, рисунка, фотография. Във всеки раздел ще бъдат присъдени І, ІІ и ІІІ награда. Грамоти за участие не се присъждат. Критерии за оценяване: Съответствие с поставената тема; Послание и оригиналност на творбата Общи условия:Творбите за участие в конкурса се приемат най-късно до 28 февруари, 2017г. на следните адреси: 
Сдружение „Шанс и закрила”ул. „Алеко Константинов” 11гр. Хасково 6300 e-mail: shansizakrila@abv.bgтелефон за връзка:038 6621380878 238118 – Янка Николова0897 929163 – Илиана Тотева
 Всеки автор може да участва и в четирите раздела. Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторът си запазва правото да ги публикува с цел популяризиране и презентиране на конкурса.  
Съобщение
06 яну : 17:17  от admin

     Поради лошите атмосферни условия и грипна епидемия
ваканцията се удължава до  11.01.2017 включително.
Учебните занятия ще започнат на 12.01.2017  четвъртък. 
Покана
06 дек : 12:59  от admin

ПОКАНА
 
Ръководството на училището кани членовете на
обществения съвет на първото събрание на съвета 
за избор на председател.
То ще се състои от 17:30 часа на 21.12.2016 г.
в СУ „Желязко Терпешев“
 
Директор:(п)
Мария Станкова
Покана
03 ное : 11:37  от admin

ПОКАНА Ръководството на училището Ви кани да участвате в събрание на родители за сформиране на Обществен съвет,
която ще се състои от 17:30 часа на 24.11.2016 г.
в СУ „Желязко Терпешев“ 
Директор:(п)
Мария Станкова
Съобщение
01 юли : 12:32  от admin

СОУ „Желязко Терпешев“, гр. Любимец
обявява приемане на оферти за ремонт на покрив и подмяна на дограма на учебна работилница и покрив на топла връзка между старо и ново крило на училищната сграда.
Оглед – всеки работен ден от 09 00 до 17 00 часа
Срок – до 10.07.2015год.
Съобщение
15 апр : 11:50  от admin

На 17.04.2015год. от 13:15 часа
в сградата на СОУ "Желязко Терпешев" ще се проведе
общо събрание на колектива на училището за отчет по
бюджета за първо тримесечие на 2015г.
Каним и членовете на училищното настоятелство.
Рейтингова система на висшите училища
24 фев : 11:27  от admin
Отиди на страница       >>  
Сървър памет:1,957kb